TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 42 Khuyển thủ dạ, kê ti thần

795 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 42 Khuyển thủ dạ, kê ti thần Bài 42 :  KHUYỂN THỦ DẠ - KÊ TI THẦN. 1 2 3 4 犬守夜,雞司晨; 苟不學,曷為人? 蠶吐絲,蜂釀蜜; 人不學,不如...

★ Tự học 214 bộ thủ chữ Hán dễ nhớ nhất – Giáo trình 214 bộ thủ hay nhất – Bài 11 [Binh Art]

573 Views0 Comments

★ Tự học 214 bộ thủ chữ Hán dễ nhớ nhất - Giáo trình 214 bộ thủ hay nhất - Bài 11 [Binh Art]  Tự học 214 bộ thủ chữ Hán dễ nhớ nhất - Giáo trình 214 bộ thủ hay nhất - Bài 1 [Binh Art] Binh Art - Đỗ Huy Bình ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] – Bài 1 Nhân chi sơ, tính bổn thiện

530 Views0 Comments

Giáo trình tự học tam tự kinh, tamtukinh Bài 1: NHÂN CHI SƠ, TÍNH BỔN THIỆN. 1 2 3 4 人之初,性本善; 性相近,習相遠。 苟不教,性乃遷; 教之道,貴以專。 Nhân chi sơ, tính bổn thiện; Tính...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 44 Nhân di tử, kim mãn doanh

477 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 44 Nhân di tử, kim mãn doanh Bài 44 :  NHÂN DI TỬ - KIM MÃN DOANH. 1 2 3 4 人遺子,金滿籯; 我教子,惟一經。 勤有功,戲無益; 戒之哉,宜勉力...

Dát vàng thư pháp chữ THUẬN | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ THUẬN

210 Views0 Comments

Dát vàng thư pháp chữ THUẬN | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ THUẬN ĐẶT HÀNG CHỮ THƯ PHÁP TẠI: https://binhart.com HOẶC GỌI BÌNH ART 0971282116. CHIẾT TỰ - CHIẾT LÝ CHỮ THUẬN: Dát vàng thư pháp ...

Dát vàng thư pháp chữ PHÚC | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ PHÚC

293 Views0 Comments

Dát vàng thư pháp chữ PHÚC | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ PHÚC ĐẶT HÀNG CHỮ THƯ PHÁP TẠI: https://binhart.com HOẶC GỌI BÌNH ART 0971282116. Dát vàng thư pháp chữ PHÚC | Cách sơn son thiếp và...

Dát vàng thư pháp chữ TÀI | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ TÀI

159 Views0 Comments

Dát vàng thư pháp chữ TÀI | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ TÀI ĐẶT HÀNG CHỮ THƯ PHÁP TẠI: https://binhart.com HOẶC GỌI BÌNH ART 0971282116. Dát vàng thư pháp chữ TÀI | Cách sơn son thiếp vàng ...

Dát vàng thư pháp chữ ĐỨC | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ ĐỨC

325 Views0 Comments

Dát vàng thư pháp chữ ĐỨC | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ ĐỨC ĐẶT HÀNG CHỮ THƯ PHÁP TẠI: https://binhart.com HOẶC GỌI BÌNH ART 0971282116. Dát vàng thư pháp chữ ĐỨC | Cách sơn son thiếp vàng ...

Dát vàng thư pháp chữ THÀNH | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ THÀNH

174 Views0 Comments

Dát vàng thư pháp chữ THÀNH | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ THÀNH ĐẶT HÀNG CHỮ THƯ PHÁP TẠI: https://binhart.com HOẶC GỌI BÌNH ART 0971282116. Dát vàng thư pháp chữ THÀNH | Cách sơn son thiếp...

Dát vàng thư pháp chữ THỌ | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | Chiết tự chữ THỌ

243 Views0 Comments

Dát vàng thư pháp chữ THỌ | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | Chiết tự chữ THỌ ĐẦU NĂM BÀN VỀ CHỮ THỌ Tầm nguyên chữ THỌ 壽 Chữ THỌ 壽 có nhiều nghĩa khác nhau, trong đó: – Nghĩa thông dụng của chữ THỌ 壽 là ...

Dát vàng thư pháp chữ ĐẠO | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | Binh art

198 Views0 Comments

Dát vàng thư pháp chữ ĐẠO | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | Binh art ĐẶT HÀNG CHỮ THƯ PHÁP TẠI: https://binhart.com HOẶC GỌI BÌNH ART 0971282116. Dát vàng thư pháp chữ ĐẠO | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư ...

Dát vàng thư pháp chữ NHẪN | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ NHẪN

158 Views0 Comments

Dát vàng thư pháp chữ NHẪN | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ NHẪN ĐẶT HÀNG CHỮ THƯ PHÁP TẠI: https://binhart.com HOẶC GỌI BÌNH ART 0971282116. Dát vàng thư pháp chữ NHẪN | Cách sơn son thiếp và...

Dát vàng thư pháp chữ HIẾU | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ HIẾU

193 Views0 Comments

Dát vàng thư pháp chữ HIẾU | Cách sơn son thiếp vàng chữ thư pháp | CHIẾT TỰ CHỮ HIẾU ĐẶT HÀNG CHỮ THƯ PHÁP TẠI: https://binhart.com HOẶC GỌI BÌNH ART 0971282116. Dát vàng thư pháp chữ HIẾU | Cách sơn son thiếp và...

Shop Nhệ Thuật

Thư pháp chữ THỌ Dát Vàng

480 Views0 Comments

Thư pháp chữ THỌ Dát Vàng

 • Kích thước: 30-40 cm (30x30 - 40x40)
 • Chất liệu: Biểu lụa: Thiếp vàng.
 • Khung kính.
Chữ thư pháp dát vàng trang trí cho không gian thiền, phòng trà, phòng khách, văn phòng, cơ quan, phòng thờ, tặng chữ thư pháp.

Thư pháp chữ ĐỨC Dát Vàng | Binh Art

603 Views0 Comments

Thư pháp chữ ĐỨC Dát Vàng | Binh Art

 • Kích thước: 30-40 cm (30x30 - 40x40)
 • Chất liệu: Biểu lụa: Thiếp vàng.
 • Khung kính.

Chữ thư pháp dát vàng trang trí cho không gian thiền, phòng trà, phòng khách, văn phòng, cơ quan, phòng thờ, tặng chữ thư pháp.

Thư pháp chữ PHÚC Dát Vàng | Binh Art

722 Views0 Comments

Thư pháp chữ PHÚC Dát Vàng | Binh Art

 • Kích thước: 30-40 cm (30x30 - 40x40)
 • Chất liệu: Biểu lụa: Thiếp vàng.
 • Khung kính.

Chữ thư pháp dát vàng trang trí cho không gian thiền, phòng trà, phòng khách, văn phòng, cơ quan, phòng thờ, tặng chữ thư pháp.

Thư pháp chữ AN Dát Vàng | Binh Art

463 Views1 Comments

Thư pháp chữ AN Dát Vàng | Binh Art

 • Kích thước: 30-40 cm (30x30 - 40x40)
 • Chất liệu: Biểu lụa: Thiếp vàng.
 • Khung kính.

Chữ thư pháp dát vàng trang trí cho không gian thiền, phòng trà, phòng khách, văn phòng, cơ quan, phòng thờ, tặng chữ thư pháp.

Thư pháp chữ ĐẠT dát vàng | Binh Art

630 Views0 Comments

Thư pháp chữ ĐẠT dát vàng | Binh Art

 • Kích thước: 30-40 cm (30x30 - 40x40)
 • Chất liệu: Biểu lụa: Thiếp vàng.
 • Khung kính.

Chữ thư pháp dát vàng trang trí cho không gian thiền, phòng trà, phòng khách, văn phòng, cơ quan, phòng thờ, tặng chữ thư pháp.

Thư pháp chữ TÂM Dát Vàng | Binh Art

608 Views0 Comments

Thư pháp chữ TÂM Dát Vàng | Binh Art

 • Kích thước: 30-40 cm (30x30 - 40x40)
 • Chất liệu: Biểu lụa: Thiếp vàng.
 • Khung kính.

Chữ thư pháp dát vàng trang trí cho không gian thiền, phòng trà, phòng khách, văn phòng, cơ quan, phòng thờ, tặng chữ thư pháp.

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 44 Nhân di tử, kim mãn doanh

477 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 44 Nhân di tử, kim mãn doanh Bài 44 :  NHÂN DI TỬ - KIM MÃN DOANH. 1 2 3 4 人遺子,金滿籯; 我教子,惟一經。 勤有功,戲無益; 戒之哉,宜勉力...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 43 Ấu nhi học, tráng nhi hành

444 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 43 Ấu nhi học, tráng nhi hành Bài 43 :  ẤU NHI HỌC – TRÁNG NHI HÀNH.   1 2 3 4 幼而學,壯而行; 上致君,下澤民。 揚名聲,顯父母; 光于前,...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 42 Khuyển thủ dạ, kê ti thần

795 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 42 Khuyển thủ dạ, kê ti thần Bài 42 :  KHUYỂN THỦ DẠ - KÊ TI THẦN. 1 2 3 4 犬守夜,雞司晨; 苟不學,曷為人? 蠶吐絲,蜂釀蜜; 人不學,不如...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 41 Đường Lưu Án, phương thất tuế

289 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 41 Đường Lưu Án, phương thất tuế Bài 41 :  ĐƯỜNG LƯU ÁN. 1 2 3 4 5 唐劉晏,方七歲; 舉神童,作正字。 彼雖幼,身己仕; 爾幼學,勉而致。 ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 40 OThái Văn Cơ, năng biện cầm

284 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 40 OThái Văn Cơ, năng biện cầm Bài 40 :  THÁI VĂN CƠ - NĂNG BIỆN CẦM. 1 2 3 4 蔡文姬,能辨琴; 謝道韞,能詠吟。 彼女子,且聰敏; 爾男子,當...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 39 Oánh bát tuế, năng vịnh thi

314 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 39 Oánh bát tuế, năng vịnh thi Bài 39 :  OÁNH BÁT TUẾ - NĂNG VỊNH THI.   1 2 3 4 瑩八歲,能詠詩; 泌七歲,能賦碁。 彼穎悟,人稱奇; 爾幼學...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 38 Nhược Lương Hạo, bát thập nhị,

298 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 38 Nhược Lương Hạo, bát thập nhị, Bài 38 :  NHƯỢC LƯƠNG HẠO – BÁT THẬP NHỊ. 1 2 3 4 若梁灝,八十二; 對大廷,魁多士。 彼既成,眾稱異; 爾小生...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 37 Tô Lão Tuyền, nhị thập thất

262 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 37 Tô Lão Tuyền, nhị thập thất Bài 37 :  TÔ LÃO TUYỀN – NHỊ THẬP THẤT. 1 2 3 4 蘇老泉,二十七; 始發憤,讀書籍。 彼既老,猶悔遲; 爾小生,宜...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 36 Như nang huỳnh, như ánh tuyết

294 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 36 Như nang huỳnh, như ánh tuyết Bài 36 :  NANG HUỲNH – ÁNH TUYẾT.   1 2 3 4 如囊螢,如映雪; 家雖貧,學不綴。 如負薪,如掛角; 身雖...

close-image

TƯ VẪN MIẾN PHÍ CLICK

Đăng ký thông tin tại đây
SUBSCRIBE!
Cam kết bảo mật thông tin!
1
Hỗ trợ trực tuyến
G-->