Category: Học phong thủy

Bài 1 – Học thuyết âm dương trong tử vi và phong thủy khoa học

100 Views0 Comments

Học thuyết âm dương trong tử vi và phong thủy khoa học. "...Việc sử dụng phạm trù âm dương đánh dấu bước phát triển đầu tiên của tư duy khoa học phương Đông nhằm đưa con người thoát khỏi sự khống chế về tư tưởng của ...