Category: Tự học Hán nôm

Cách học chữ hán dễ nhất Chia sẻ tâm huyết Lộ trình học Hán Nôm Bình Út – Binh art

299 Views0 Comments

Cách học chữ hán dễ nhất Chia sẻ tâm huyết Lộ trình học Hán Nôm Binh Art - Đỗ Huy Bình chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về nghệ thuật như hội họa, đồ họa, nhiếp ảnh, thư pháp...với các chủ để sau: # Binh Art; # Tử ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 44 Nhân di tử, kim mãn doanh

616 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 44 Nhân di tử, kim mãn doanh Bài 44 :  NHÂN DI TỬ - KIM MÃN DOANH. 1 2 3 4 人遺子,金滿籯; 我教子,惟一經。 勤有功,戲無益; 戒之哉,宜勉力...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 43 Ấu nhi học, tráng nhi hành

497 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 43 Ấu nhi học, tráng nhi hành Bài 43 :  ẤU NHI HỌC – TRÁNG NHI HÀNH.   1 2 3 4 幼而學,壯而行; 上致君,下澤民。 揚名聲,顯父母; 光于前,...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 42 Khuyển thủ dạ, kê ti thần

867 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 42 Khuyển thủ dạ, kê ti thần Bài 42 :  KHUYỂN THỦ DẠ - KÊ TI THẦN. 1 2 3 4 犬守夜,雞司晨; 苟不學,曷為人? 蠶吐絲,蜂釀蜜; 人不學,不如...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 41 Đường Lưu Án, phương thất tuế

375 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 41 Đường Lưu Án, phương thất tuế Bài 41 :  ĐƯỜNG LƯU ÁN. 1 2 3 4 5 唐劉晏,方七歲; 舉神童,作正字。 彼雖幼,身己仕; 爾幼學,勉而致。 ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 40 OThái Văn Cơ, năng biện cầm

335 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 40 OThái Văn Cơ, năng biện cầm Bài 40 :  THÁI VĂN CƠ - NĂNG BIỆN CẦM. 1 2 3 4 蔡文姬,能辨琴; 謝道韞,能詠吟。 彼女子,且聰敏; 爾男子,當...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 39 Oánh bát tuế, năng vịnh thi

384 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 39 Oánh bát tuế, năng vịnh thi Bài 39 :  OÁNH BÁT TUẾ - NĂNG VỊNH THI.   1 2 3 4 瑩八歲,能詠詩; 泌七歲,能賦碁。 彼穎悟,人稱奇; 爾幼學...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 38 Nhược Lương Hạo, bát thập nhị,

376 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 38 Nhược Lương Hạo, bát thập nhị, Bài 38 :  NHƯỢC LƯƠNG HẠO – BÁT THẬP NHỊ. 1 2 3 4 若梁灝,八十二; 對大廷,魁多士。 彼既成,眾稱異; 爾小生...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 37 Tô Lão Tuyền, nhị thập thất

328 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 37 Tô Lão Tuyền, nhị thập thất Bài 37 :  TÔ LÃO TUYỀN – NHỊ THẬP THẤT. 1 2 3 4 蘇老泉,二十七; 始發憤,讀書籍。 彼既老,猶悔遲; 爾小生,宜...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 36 Như nang huỳnh, như ánh tuyết

329 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 36 Như nang huỳnh, như ánh tuyết Bài 36 :  NANG HUỲNH – ÁNH TUYẾT.   1 2 3 4 如囊螢,如映雪; 家雖貧,學不綴。 如負薪,如掛角; 身雖...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 35 Phi bồ biên, tước trúc giản

276 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 35 Phi bồ biên, tước trúc giản Bài 35 :  PHI BỒ BIÊN – TƯỚC TRÚC GIẢN.   1 2 3 4 披蒲編,削竹簡; 彼無書,且知勉。 頭懸梁,錐刺股; ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 34 Tích Trọng Ni, sư Hạng Thác

299 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 34 Tích Trọng Ni, sư Hạng Thác Bài 34 :  TÍCH TRỌNG NI – SƯ HẠNG THÁC.   1 2 3 4 昔仲尼,師項橐; 古聖賢,尚勤學。 趙中令,讀魯論; ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 33 ĐỘC SỬ GIẢ

228 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 33 ĐỘC SỬ GIẢ Bài 33 :  ĐỘC SỬ GIẢ.   1 2 3 4 5 6 十七史,全在茲; 載治亂,知興衰。 讀史者,考實錄; 通古今,若親目。 口而誦,...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 32 Nhà Minh – Nhà Thanh

212 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 32 ĐỘC SỬ GIẢ Bài 32 :  MINH - THANH. 1 2 3 4 5 6 7 8 太祖興,國大明; 號洪武,都金陵。 迨成祖,遷燕京; 十七世,至崇禎。 權閹...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] bài 31 Tống Nguyên

307 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  bài 31 Tống Nguyên Bài 31 : TỐNG - NGUYÊN.   1 2 3 4 5 6 炎宋興,受周禪; 十八傳,南北混。 遼與金,皆稱帝; 元滅金,絕宋世。 蒞中...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 30 Ngũ đại – Lương diệt chi, quốc nãi cải

192 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 30  Ngũ đại - Lương diệt chi, quốc nãi cải Bài 30: NGŨ ĐẠI.   1 2 3 樑滅之,國乃改。 樑唐晉,及漢周; 稱五代,皆有由。 Lương diệt chi, quốc...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 29 Đãi chí Tùy, nhất thổ vũ

225 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 29 Đãi chí Tùy, nhất thổ vũ Bài 29: TÙY – ĐƯỜNG. 1 2 3 4 5 迨至隋,一土宇; 不再傳,失統緒。 唐高祖,起義師; 除隋亂,創國基。 二十傳...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] bài 28 Tống Tề kế, Lương Trần thừa

217 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  bài 28 Tống Tề kế, Lương Trần thừa Bài 28: Nam Bắc Triều. 1 2 3 4 宋齊繼,樑陳承; 為南朝,都金陵。 北元魏,分東西; 宇文周,與高齊。 Tống Tề k...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 27 Tam Quốc – Ngụy Thục Ngô, tranh Hán đỉnh

203 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 27 Tam Quốc - Ngụy Thục Ngô, tranh Hán đỉnh Bài 27: Tam Quốc - Lưỡng Tấn 1 2 魏蜀吳,爭漢鼎; 號三國,迄兩晉。 Ngụy Thục Ngô, tranh Hán đỉnh; Hiệu T...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 26 Tần Hán

418 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 26  Tần Hán Bài 26: Tần - Hán. 1 2 3 4 5 6 嬴秦氏,始兼并; 傳二世,楚漢爭。 高祖興,漢業建; 至孝平,王莾篡。 光武興,為東漢; ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 25 Chu triệt đông, vương cương trụy

195 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 25 Chu triệt đông, vương cương trụy Bài 25: Xuân Thu - Chiến Quốc.   1 2 3 4 周轍東,王綱墜; 逞干戈,尚游說。 始春秋,終戰國; 五霸強...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 24 Hạ Hữu Vũ, Thương hữu Thang

248 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 24 Hạ Hữu Vũ, Thương hữu Thang Bài 24: HẠ - THƯƠNG - CHU.   1 2 3 4 5 6 7 8 夏有禹,商有湯; 周文武,稱三王。 夏傳子,家天下; ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 23 TỰ HY NÔNG, CHÍ HOÀNG ĐẾ

166 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 23 TỰ HY NÔNG, CHÍ HOÀNG ĐẾ Bài 23: THỜI THƯỢNG CỔ.   1 2 3 4 自羲農, 至黄帝。 号三皇,居上世。 唐有虞,號二帝。 相揖遜,稱盛世。 TỰ HY...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 22 Ngũ tử giả, hữu Tuân Dương

198 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 22 Ngũ tử giả, hữu Tuân Dương Bài 22: NGŨ TỬ.   1 2 3 4 五子者,有荀楊; 文中子,及老莊。 經子通,讀諸史; 考世系,知終始。 Ngũ tử ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] bài 21 Tam Truyện giả, hữu Công Dương

205 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  bài 21 Tam Truyện giả, hữu Công Dương Bài 21: TAM TRUYỆN.   1 2 3 4 三傳者,有公羊; 有左氏,有穀梁。 經既明,方讀子; 撮其要,記其事。 Tam ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 20 Viết quốc phong, viết nhã tụng

205 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 20 Viết quốc phong, viết nhã tụng Bài 20: THI KINH – XUÂN THU.   1 2 3 4 曰國風,曰雅頌; 號四詩,當諷詠。 詩既亡,春秋作; 寓褒貶,別...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 19 Ngã Chu Công, tác Chu Lễ

345 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 19 Ngã Chu Công, tác Chu Lễ   Bài 19: LẾ KÝ.   1 2 3 4 我周公,作周禮; 著六官,存治體。 大小戴,注禮記; 述聖言,禮樂備。 Ngã C...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 18 Hữu Liên Sơn, hữu Quy Tàng

208 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 18 Hữu Liên Sơn, hữu Quy Tàng Bài 18: KINH DỊCH, KINH THI.   1 2 3 4 有連山,有歸藏; 有周易,三易詳。 有典謨,有訓 誥; 有誓命,書之奧。...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 17 Hiếu Kinh thông, Tứ Thư thục

262 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 17 Hiếu Kinh thông, Tứ Thư thục Bài 17: HIẾU KINH THÔNG, TỨ THƯ THỤC.   1 2 3 4 孝經通,四書熟; 如六經,始可讀。 詩書易,禮春秋; 號六經...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 16 Tác Trung Dung, Tử Tư bút

276 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 16 Tác Trung Dung, Tử Tư bút Bài 16: TÁC TRUNG DUNG, TỬ TƯ BÚT.   1 2 3 4 作中庸,子思筆; 中不偏,庸不易。 作大學,乃曾子; 自脩齊,至平治。 ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 15 Luận Ngữ giả, nhị thập thiên

291 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 15 Luận Ngữ giả, nhị thập thiên Bài 15: LUẬN NGỮ GIẢ, NHỊ THẬP THIÊN.   1 2 3 4 論語者,二十篇; 群弟子,記善言。 孟子者,七篇止; 講道德,說...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 14 Phàm huấn mông, tu giảng cứu

350 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 14 Phàm huấn mông, tu giảng cứu Bài 14: PHÀM HUẤN MÔNG, TU GIẢNG CỨU.   1 2 3 4 凡訓蒙,須講究; 詳訓詁,明句讀。 為學者,必有初; 小學終...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 13 Phụ tử ân, phu phụ tùng

214 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 13 Phụ tử ân, phu phụ tùng Bài 13: PHỤ TỬ ÂN, PHU PHỤ TÙNG. 1 2 3 4 5 父子恩,夫婦從; 兄則友,弟則恭。 長幼序,友與朋; 君則敬,臣則忠。 ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 12 Cao tằng tổ, phụ nhi thân

382 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 12 Cao tằng tổ, phụ nhi thân Bài 12: CAO TẰNG TỔ, PHỤ NHI THÂN.   1 2 3 4 高曾祖,父而身; 身而子,子而孫。 自子孫,至元曾; 乃九族,人之倫...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] bài 11 Viết hỉ nộ, viết ai cụ

253 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 11 Viết hỉ nộ, viết ai cụ Bài 11: VIẾT HỈ NỘ, VIẾT AI CỤ.   1 2 3 4 曰喜怒,曰哀懼; 愛惡欲,七情具。 匏土革,木石金; 絲與竹,乃八音。 Viết ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 10 Đạo lương thục, mạch thử tắc

204 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 10 Đạo lương thục, mạch thử tắc Bài 10: ĐẠO LƯƠNG THỤC, MẠCH THỬ TẮC.   1 2 3 4 稻粱菽,麥黍稷; 此六穀,人所食。 馬牛羊,雞犬豕; 此六畜...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT 三字经TAMTUKINH 09 Viết thủy hỏa, mộc kim thổ

189 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT 三字经TAMTUKINH 09 Viết thủy hỏa, mộc kim thổ Bài 9: VIẾT THỦY HỎA, MỘC KIM THỔ. 1 2 3 4 曰水火,木金土; 此五行,本乎數。 曰仁義,禮智信; 此五常,不容紊。 Viết thủ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT 三字经TAMTUKINH 08 Viết Xuân Hạ, viết thu đông

199 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT 三字经TAMTUKINH 08 Viết Xuân Hạ, viết thu đông Bài 8: VIẾT XUÂN HẠ, VIẾT THU ĐÔNG. 1 2 3 4 曰春夏,曰秋冬; 此四時,運不窮。 曰南北,曰西東; 此四方,應乎中。 Viết x...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 7 Tam tài giả, thiên địa nhân

354 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 7 Tam tài giả, thiên địa nhân Bài 7: TAM TÀI GIẢ, THIÊN ĐỊA NHÂN. 1 2 3 4 三才者,天地人; 三光者,日月星。 三綱者,君臣義; 父子親,夫婦順。...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 6 Thủ hiếu đễ, thứ kiến văn

197 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 6 Thủ hiếu đễ, thứ kiến văn Bài 6: THỦ HIẾU ĐỂ, THỨ KIẾN VĂN. 1 2 3 4 首孝悌,次見聞; 知某數,識某文。 一而十,十而百; 百而千,千而萬。 Thủ ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 5 Hương cửu linh năng ôn tịch

174 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 5 Hương cửu linh năng ôn tịch Bài 5: HƯƠNG CỬU LINH, NĂNG ÔN TỊCH. 1 2 3 4 香九齡,能溫席; 孝于親,所當執。 融四歲,能讓梨; 悌于長,宜先知。 ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 4 Ngọc bất trác, bất thành khí

192 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 4 Ngọc bất trác, bất thành khí Bài 4: NGỌC BẤT TRÁC, BẤT THÀNH KHÍ. 1 2 3 4 玉不琢,不成器; 人不學,不知義。 為人子,方少時; 親師友,習禮儀。...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 3 Ngọc bất trác, bất thành khí

261 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | 3 Ngọc bất trác, bất thành khí   Bài 3: DƯỠNG BẤT GIÁO, PHỤ CHI QUÁ. 1 2 3 4 養不教,父之過; 教不嚴,師之惰。 子不學,非所宜; 幼不學...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] | tích mạnh mẫu, tạch lân xứ

204 Views0 Comments

Tam tự Kinh [tamtukinh] bài 2: Cẩu bất giáo – Tích Mạnh mẫu Bài 2: TÍCH MẠNH MẪU, TRẠCH LÂN XỨ. 1 2 3 4 昔孟母,擇鄰處; 子不學,斷機杼。 竇燕山,有義方; 教五子,名俱揚。 Tích Mạnh mẫu, tr...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] – Bài 1 Nhân chi sơ, tính bổn thiện

639 Views0 Comments

Giáo trình tự học tam tự kinh, tamtukinh Bài 1: NHÂN CHI SƠ, TÍNH BỔN THIỆN. 1 2 3 4 人之初,性本善; 性相近,習相遠。 苟不教,性乃遷; 教之道,貴以專。 Nhân chi sơ, tính bổn thiện; Tính...

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 14,15,16,17 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán

184 Views0 Comments

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 14,15,16,17 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán binhart Binh Art - Đỗ Huy Bình chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về nghệ thuật như hội họa, đồ họa, nhiếp ảnh, thư pháp...với các chủ để sau...

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 13 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán

165 Views0 Comments

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 13 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán binhart Binh Art - Đỗ Huy Bình chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về nghệ thuật như hội họa, đồ họa, nhiếp ảnh, thư pháp...với các chủ để sau: # Bin...

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 12 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán

205 Views0 Comments

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 12 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán binhart Binh Art - Đỗ Huy Bình chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về nghệ thuật như hội họa, đồ họa, nhiếp ảnh, thư pháp...với các chủ để sau: # Binh ...

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 11 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán

160 Views0 Comments

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 11 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán binhart Binh Art - Đỗ Huy Bình chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về nghệ thuật như hội họa, đồ họa, nhiếp ảnh, thư pháp...với các chủ để sau: # Bin...

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 10 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán

201 Views0 Comments

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT | Các bộ thủ 10 nét trong 214 bộ thủ chữ Hán binhart Binh Art - Đỗ Huy Bình chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về nghệ thuật như hội họa, đồ họa, nhiếp ảnh, thư pháp...với các chủ để sau: # Binh ...