Category: Học thư pháp Hán

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT| Quy tắc Viết Bút thuận chữ Hán Nôm

299 Views0 Comments

TỰ HỌC CHỮ HÁN DỄ NHẤT| Quy tắc Viết Bút thuận chữ Hán Nôm BINHART Binh Art - Đỗ Huy Bình chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về nghệ thuật như hội họa, đồ họa, nhiếp ảnh, thư pháp...với các chủ để sau: # Binh Art; # Tử...

Tự học chữ hán | Các nét cơ bản của thư pháp hán phần 3

310 Views0 Comments

Tự học chữ hán | Các nét cơ bản của thư pháp hán phần 3 Chữ Hán, hay Hán tự (chữ Hán phồn thể: 漢字, giản thể: 汉字), Hán văn (漢文/汉文),[1] chữ Trung Quốc là một dạng chữ viết biểu ý của tiếng Trung Quốc. Chữ Hán c...

Tự học chữ hán | Các nét cơ bản của thư pháp hán phần 2

295 Views0 Comments

Tự học chữ hán | Các nét cơ bản của thư pháp hán phần 2 Chữ Hán, hay Hán tự (chữ Hán phồn thể: 漢字, giản thể: 汉字), Hán văn (漢文/汉文),[1] chữ Trung Quốc là một dạng chữ viết biểu ý của tiếng Trung Quốc. Chữ Hán c...

Tự học chữ hán | Các nét cơ bản của thư pháp hán phần 1

382 Views0 Comments

Tự học chữ hán | Các nét cơ bản của thư pháp hán phần 1 Chữ Hán, hay Hán tự (chữ Hán phồn thể: 漢字, giản thể: 汉字), Hán văn (漢文/汉文),[1] chữ Trung Quốc là một dạng chữ viết biểu ý của tiếng Trung Quốc. Chữ Hán c...