binhart.com

Joined 3 năm ago

Bài 1 – Học thuyết âm dương trong tử vi và phong thủy khoa học

14 Views0 Comments

Học thuyết âm dương trong tử vi và phong thủy khoa học. "...Việc sử dụng phạm trù âm dương đánh dấu bước phát triển đầu tiên của tư duy khoa học phương Đông nhằm đưa con người thoát khỏi sự khống chế về tư tưởng của ...

BÀI 3 – PHONG THỦY: NGUYÊN LÝ PHÂN CỰC “ÂM DƯƠNG”

8 Views0 Comments

CHƯƠNG I NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CÁC MÔN DỰ BÁO CỔ Tất cả các môn dự báo cổ, từ dự báo thời tiết của môn Lịch Toán đến các môn dự báo thời cuộc và nhân văn như Vận Khí cửu Tinh, Thái Ât, Độn Giáp, Lục Nhâm v.v.., đều là...

BÀI 2 – CON NGƯỜI VÀ SỐ MỆNH

8 Views0 Comments

CON NGƯỜI VÀ SỐ MỆNH Có số mệnh riêng cho từng cá thể hay không, đến nay chúng ta vẫn chưa có câu trả lời thật chính xác, mặc dầu lịch sử đã bước vào thời kỳ du hành vũ trụ với nền văn minh "kỹ thuật số hậu công nghi...

Bài 1 NGUYÊN LÝ TOÁN NHỊ PHÂN TRONG DỰ BÁO THEO DỊCH CỔ

15 Views0 Comments

CHƯƠNG MỞ ĐẨU NGUYÊN LÝ TOÁN NHỊ PHÂN TRONG DỰ BÁO THEO DỊCH CỔ   Đây là những bài giảng giá trị nhất về Tam Nguyên Cửu vận, nó sẽ làm cho các bạn có kiến thức sâu sắc về nền tảng triết học Phương Đông và ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 24 Hạ Hữu Vũ, Thương hữu Thang

214 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 24 Hạ Hữu Vũ, Thương hữu Thang Bài 24: HẠ - THƯƠNG - CHU.   1 2 3 4 5 6 7 8 夏有禹,商有湯; 周文武,稱三王。 夏傳子,家天下; ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 23 TỰ HY NÔNG, CHÍ HOÀNG ĐẾ

140 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 23 TỰ HY NÔNG, CHÍ HOÀNG ĐẾ Bài 23: THỜI THƯỢNG CỔ.   1 2 3 4 自羲農, 至黄帝。 号三皇,居上世。 唐有虞,號二帝。 相揖遜,稱盛世。 TỰ HY...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 22 Ngũ tử giả, hữu Tuân Dương

165 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 22 Ngũ tử giả, hữu Tuân Dương Bài 22: NGŨ TỬ.   1 2 3 4 五子者,有荀楊; 文中子,及老莊。 經子通,讀諸史; 考世系,知終始。 Ngũ tử ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] bài 21 Tam Truyện giả, hữu Công Dương

172 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  bài 21 Tam Truyện giả, hữu Công Dương Bài 21: TAM TRUYỆN.   1 2 3 4 三傳者,有公羊; 有左氏,有穀梁。 經既明,方讀子; 撮其要,記其事。 Tam ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 20 Viết quốc phong, viết nhã tụng

153 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 20 Viết quốc phong, viết nhã tụng Bài 20: THI KINH – XUÂN THU.   1 2 3 4 曰國風,曰雅頌; 號四詩,當諷詠。 詩既亡,春秋作; 寓褒貶,別...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 19 Ngã Chu Công, tác Chu Lễ

306 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 19 Ngã Chu Công, tác Chu Lễ   Bài 19: LẾ KÝ.   1 2 3 4 我周公,作周禮; 著六官,存治體。 大小戴,注禮記; 述聖言,禮樂備。 Ngã C...