Details

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 38 Nhược Lương Hạo, bát thập nhị,

Bài 38 :  NHƯỢC LƯƠNG HẠO – BÁT THẬP NHỊ.

1

2

3

4

若梁灝,八十二;

對大廷,魁多士。

彼既成,眾稱異;

爾小生,宜立志。

Nhược Lương Hạo, bát thập nhị,

Đối đại đình, khôi đa sĩ.

Bỉ ký thành, chúng xưng dị;

Nhĩ tiểu sinh, nghi lập chí.

Nguyên văn:

若梁灏 (ruò liáng hào) 八十二 (bāshí’èr)
对大廷 (duì dà tíng) 魁多士 (kuí duō shì)
彼既成 (bǐ jìchéng) 众称异 (zhòng chēng yì)
尔小生 (ěr xiǎoshēng) 宜立志 (yí lìzhì)

 1. Còn như ông Lương Hạo tám mươi hai tuổi
 2. Đối đáp chốn triều đình, đậu đầu trong đám học trò.
 3. Người ấy thành tựu rồi, dân chúng khen là lạ.
 4. Này trò nhỏ, nên lập chí.

Giải thích văn tự:

Thời Tống có Lương Hạo, 82 tuổi mới đi thi trạng nguyên,  ở trên kim điện đối đáp rất trôi chảy câu hỏi mà hoàng đế đưa ra, tất cả những người tham gia thi đều không bằng ông. Lương Hạo tuổi đã cao như vậy mà vẫn có thể đạt được thành công, điều này khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, kính phục tinh thần hiếu học của ông. Chúng ta nên nhân lúc còn trẻ, lập chí hướng, nỗ lực chăm chỉ thì nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạng.

(Như ông Lương Hạo tám mươi hai tuổi, thưa chốn đại đình, đậu đầu trong bọn học trò, người ấy làm nên muộn mọi người khen là lạ. Trò nên lập chí.)

 

Từ vựng:

 • Hạo (灝) Trong sạch, nước mênh mông.
 • Đối (對) Đối đáp.
 • Đình (廷) Triều đình.
 • Khôi (魁) Đứng đầu (người đứng đầu khoa cử), sao khôi.
 • Chúng (眾) dạng khác (众): Nhiều, đám đông.
 • Dị (異) Khác lạ.
 • Chí (志) Chí hướng, quyết tâm, Như: “hữu chí cánh thành” 有志竟成có chí tất nên.


Phân tách chữ:

Chữ hán Phân tách Triết tự

Hạo

(Nước mênh mông)

Hạo

(Màu trắng, tỏa sáng)

Cảnh

(ánh sáng mặt trời, cảnh vật, hình ảnh)

Kinh

(Kinh đô, thủ đô)

 

Xưng

(Gọi là, xưng là)

Hòa

(cây lúa)

Xưng

(Nhấc lên)

   

Dị

(Khác lạ, khác biệt)

Điền

(Ruộng)

Cộng

(cùng, chung, hợp)

   

Chí

(Ý chí, quyết tâm)

(Người có học)

Tâm

(Tim, tấm lòng)

   

 

Tập viết (Viết đè lên nét mờ)

 

,
,
,
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.