Details

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  bài 21 Tam Truyện giả, hữu Công Dương

Bài 21: TAM TRUYỆN.

 

1

2

3

4

三傳者,有公羊;

有左氏,有穀梁。

經既明,方讀子;

撮其要,記其事。

Tam Truyện giả, hữu Công Dương,

Hữu Tả Thị, hữu Cốc Lương.

Kinh ký minh, phương độc tử;

Toát kì yếu, kí kì sự.

Nguyên văn

三(sān) 傳(zhuàn) 者(zhě),有(yǒu) 公(gōng) 羊(yáng),

有(yǒu) 左(zuǒ) 氏(shì),有(yǒu) 谷(gǔ) 梁(liáng)。

經(jīng) 既(jì) 明(míng),方(fāng) 讀(dú) 子(zǐ),

撮(cuò) 其(qí) 要(yào),記(jì) 其(qí) 事(shì)。

  1. Ba truyện: có Công Dương,
  2. Có Tả Thị, có Cốc Lương.
  3. Kinh đã rõ rồi nên đọc sang Tử
  4. Rút ra điều cốt yếu, nhớ kỹ những sự việc.

Giải nghĩa văn tự :

Xuân Thu có ba truyện là truyện của Công Dương, truyện của Tả thị và truyện của Cốc Lương. Kinh và truyện đã rõ, mới đọc qua Tử. Nên rút lấy chỗ cốt yếu, ghi nhớ các sự việc.

Từ vựng

(1) Tam truyện (三傳):tên gọi chung của “Xuân Thu tam truyện”, gồm có Tả truyện, Công Dương truyện, Cốc Lương truyện, được gọi tắt là Tam truyện. Đây là cuốn sách chú giải cuốn Xuân Thu của Khổng Tử.

(2) Công Dương (公羊):gọi tắt của Công Dương truyện. Đây là cuốn sách do Công Dương Cao thời Chiến quốc viết, đến thời Hán Cảnh Đế do Công Dương Thọ và Hồ Mưu Sinh viết lại và định bản. Sách này dùng hình thức vấn đáp để giải thích phần Vi ngôn đại nghĩa trong cuốn sách Xuân Thu.

(3) Tả thị (左氏):chỉ Tả truyện, còn gọi là Tả truyện Xuân Thu do Lỗ thái sử Tả Khâu Minh thời Xuân Thu viết. Sách này dùng hình thức tự sự, chú trọng dùng sự việc trong lịch sử để chứng minh sự đúng đắn của cuốn Xuân Thu.

(4) Cốc Lương (谷梁):chỉ Cốc Lương truyện do Cốc Lương Xích thời Chiến quốc viết

(5) kinh (經):trong bài chỉ sách của Nho gia, trong mục lục của các sách vở cổ đại phân loại thành bốn bộ Kinh, Sử, Tử, Tập.

(6) ký (既):đã

(7) phương (方):mới, bắt đầu

(8) Tử (子):Trong bài chỉ sách của Bách gia chư tử. Sách thời cổ đại phân thành bốn bộ Kinh, Sử, Tử, Tập.

(9) toát (撮):trích lục, rút ra những điều cốt yếu

(10) kỳ (其):chỉ các sách của Bách gia chư tử

(11) yếu (要):trọng điểm, điểm chính

(12) ký (記):ghi nhớ

Phân tách chữ:

 

Chữ hán Phân tách Triết tự

Lương

(Xà nhà, cầu)

Thủy

(Nước)

Sang

(Đau, bị thương)

Mộc

(Cây)

   

Toát

(Rút lại)

Thủ

(tay)

Tối

(Cực kỳ, hơn nhất)

 

 

Tập viết (Viết đè lên nét mờ)

 

,
,
,
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.